Go to content
Go to language menu
Go to main menu

Content

Międzynarodowe Prawo Gospodarcze i Handlowe

 • Tworzenie, likwidacja oraz bieżąca obsługa prawna wszelkich podmiotów gospodarczych dla inwestorów z Europy i Azji. Umowy między udziałowcami i osobami trzecimi.
 • Umowy agencyjne, joint venture i dystrybucyjne. Ustanawianie amerykańskich podmiotów gospodarczych na rynkach Europy.
 • Umowy handlowe. Doradztwo w zakresie przepisów eksportowych i importowych. Asysta odnośnie problemów Unfair Trade.
 • Umowy w transakcjach z udziałem wielu stron/krajów (multinational transactions) oraz transakcjach venture capital.
 • Akwizycja i sprzedaż nieruchomości. Analiza prawna dokumentów oraz przygotowanie umów. Asystowanie międzynarodowym inwestorom w lokalizacji objektów inwestycyjnych.
 • Obsługa prawna międzynarodowych sporów cywilnych w zakresie dochodzenia roszczeń, międzynarodowych sporów proceduralnych; arbitraż, mediacje, litygacja.
 • Usługi prawne w języku angielskim, niemieckim, francuskim, perskim, węgierskim, polskim i hiszpańskim.

Prawo środków Masowego Przekazu

 • Porady prawne i umowy na wszystkich etapach produkcji filmowej: prawa autorskie, finansowanie, przygotowanie do produkcji, produkcja.
 • Międzynarodowe umowy w kooprodukcji filmowej. Umowy w procesie finansowanie.
 • Krajowe i międzynarodowe umowy dystrybucyjne.
 • Reprezentacja prawna pisarzy, reżyserów, aktorów, animatorów i kompozytorów. Umowy z agentami, menadżerami i przedstawicielami środków masowego przekazu. Negocjacje kontraktów nagraniowych, filmowych i telewizyjnych.
 • Obsługa prawna wszystkich szczebli produkcji multimedialnej (CD-ROM, Website)
 • Litygacja

o Naruszenie praw własności
o Egzekwowanie zobowiązań kontraktowych

Prawo imigracyjne

 • Wizy nie-imigracyjne: wizy turystyczne i biznesowe; wizy pracownicze dla jednostek z “unikalnymi kwalifikacjami”, przedstawicieli mediów, uczestników programu wymiany międzynarodowej, wizy dla inwestorów i handlowców, przedstawicieli przemysłu rozrywkowego, sportowców oraz wizy studenckie.
 • Zmiana statusu z nie-imigracyjnego na imigracyjny (stały pobyt).
 • Konsultacje i obsługa prawna aplikacji o stały pobyt (Zielona Karta): wizy imigracyjne w oparciu o zatrudnienie bądz więzi rodzinne; Loteria Wizowa.

PRAWO SPADKOWE I TRUSTS

 • Kompleksowa obsługa prawna z zakresu prawa spadkowego
 • Obsługa Trusts
 • Obsługa prawna małych spadków
 • Obsługa transferów niespadkowych
 • Reprezentacja administratorów i wykonawców, powierników i spadkobierców

Litygacja – Arbitraz - Mediacje

 • Reprezentacja w rozstrzyganiu sporów w postępowaniu sądowym, jak również poprzez sąd polubowny – arbitraż i mediacje.
 • Litygacja w zakresie krajowych (USA) i międzynarodowych sporów handlowych i biznesowych; sporów w zakresie prawa pracy oraz przemyśle rozrywkowym i mediach.
 • Rozstrzyganie sporów dotyczących należności finansowych dla osób fizycznych i podmiotów prawnych. Niezależny doradca agencji kredytowych w Kalifornii i wielu krajach Europy w zakresie sporów finansowych na terenie zachodnich Stanów Zjednoczonych.

Art Law

 • Reprezentacja kolekcjonerów oraz sprzedawców dzieł sztuki współczesnej i dawnej.
 • Obsługa prawna procesów autentykacji, organizacji wystaw, publikacji oraz transakcji kupna-sprzedaży


Zapraszamy do współpracy

FaLang translation system by Faboba