Pomoc w Prowadzenia Działalności Gospodarczej w USA

Fredricks & von der Horst oferuje Klientom spoza USA pomoc prawną umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej na rynku amerykańskim.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne polegające miedzy innymi na:

  • rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej na terenie USA oraz zawierania umów wielostronnych z podmiotami amerykańskimi w zakresie współpracy gospodarczej;
  • sporządzaniu umów z zakresu prawa pracy z pracownikami miejscowymi i delegowanymi spoza USA;
  • sporządzaniu umów dotyczących praw autorskich oraz rejestracja znaków towarowych
  • konsultacjach w zakresie uzyskania amerykańskich wiz biznesowych dla osób prowadzących działalność na terenie USA;
  • pomocy przy umowach przenoszących własność  nieruchomości, zawieraniu umów dzierżawy i najmu nieruchomości
  • reprezentacji w postępowaniu sądowym, mediacyjnym, arbitrażowym
  • windykacja należności;


Pomoc Prawna

Nasza Kancelaria stale współpracuje z prawnikami z innych specjalności: np. postępowanie w przedmiocie prawa patentowego, prawa rodzinnego, karnego. Prawnicy kooperujący z naszą Kancelarią są dobierani niezwykle dokładnie i rzetelnie. Mając na względzie dobro naszych Klientów chcemy im zapewnić pomoc o jak najwyższej jakości merytorycznej.

Usługi Doradcy Biznesowego

Zapewniamy usługi doradcy ds. zarządzania i marketingu w zakresie sporządzania strategii rozwoju handlowego, analizy rynku, optymalnego zatrudnienia personelu, a także w zakresie reklamy. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu księgowości, pośrednikami w handlu nieruchomościami.

Usługi Prawne

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie prowadzenia działalności na rynku amerykańskim. Wskazujemy różnice między systemami prawnymi Stanów Zjednoczonych oraz Stanu Kalifornia a prawem poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Nasze opinie i sugestie w tym zakresie obejmują zasady bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie USA, uniknanie problemów prawnych, procesów sądowych, problemów natury podatkowej etc. Opinie nasze dotyczą także porad w zakresie zabezpieczenia działalności gospodarczej a w szczególności możliwości windykacji wierzytelności na terenie USA.

Dla podmiotów związanych z produkcją filmowa i telewizyjną, oferujemy pomoc w zakresie sporządzania i opiniowania umów autorskich, realizacji autorskich praw majątkowych i osobistych. Doradzamy także w przedmiocie umów z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi i Pokrewnymi na terenie USA. Jesteśmy również konsultantami prawnymi przy międzynarodowych koprodukcjach filmowych.

Law Offices Los Angeles

Fredricks & von der Horst
Attorneys at Law
12121 Wilshire Boulevard Suite 525
Los Angeles, California 90025

Tel.: 310-820-3600
Fax: 310-820-1832
Email: FV [at] fredrickslaw.com
Internet: www.fredrickslaw.com

Privacy Policy

Law Offices Cologne

Fredricks & von der Horst
Krüthstraße 27
50733 Köln
Germany

Tel.: 0049 700-866 33 746
Fax: 0049 700-329 866 33
Email: kanzlei [at] vonderhorst.de
Internet: www.vonderhorst.de